Home

Művészettörténeti korszakok pdf

Művészettörténeti korszakok doksi

Művészettörténet. Tóth Angelika - muveszettortenet@hali.elte.hu. Az őskori művészet; Az ókori keleti művészet /Egyiptom/; Az ókori keleti művészet. A következő oldalakon információkat találhatsz, a müvészettörténetről az ókortól napjainkig. Hírek: 2008 a reneszánsz éve hazánkban. 2008. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján kezdődött a Reneszánsz Év, Hunyadi Mátyás trónra lépésének 550. évfordulója alkalmából

Középkor. Művelődéstörténeti korszak. A középkor fogalma történelmileg a Római Birodalom bukásához kötődik (476). Az irodalom általában elfogadja ezt a korszakolást, bár a korábbi ókeresztény írókat (pl. Szt. Ágoston, Szt Magyartanárok Egyesülete | Magyar nyelv és irodalo

Letöltés PDF-ben:Kérlek jelentkezz be! Leírás A doksi online olvasásához kérlek jelentkezz be! Értékelések. Ezt a doksit egyelőre még senki sem értékelte. Legyél Te az első! Új értékelés Művészettörténeti korszakok Művészet | Művészettörténe Művészettörténeti korszakok, Felvilágosodás kronológiája, Klasszicizmus - világirodalom,Klasszicizmus - magyar irodalom A klasszicizmus művészete A klasszicizmus Franciaországban bontakozott ki (kezdetei a 17. században), és maradt meg a legtisztább formában. Európában a 18. század közepén induló, a 19. század első.

Művészettörténeti korszakok. Az antik görög kultúra. Az antik római kultúra. A Biblia világa. A középkor. Gótika. Román. A reneszánsz és a reformáció. Művészettörténet tananyag a 11. osztály számára, mely a 19. század képzőművészetét mutatja be

Művészettörténeti korszakok - Wikipédi

művészettörténeti korszakok átfogó ismerete, jellemzése jellemző példák alapján. A műalkotások létrehozásához szükséges fogalmak, anyagok, technikák alapszintű ismerete, felismerése. Egyéni véleményalkotás, szóban, választott műalkotások alapján. Formája: szóbeli Mozgókép és médiaismere a megismert művészettörténeti korok, korszakok időrendi és térbeli áttekintésére, művészeti, esztétikai élmények kifejtésére szóban. Helyi tanterv Művészettörténet Alapfok 3 - 6. évfolyam 7 ALAPFOK 5. ÉVFOLYAM Éves óraszám: 37 FEJLESZTÉSI FELADATOK A tanuló figyelmének ráirányítása a világkép és a. A művészet vége - Európai füzetek Képzőművészet Magyarországon - Képtár Művészeti fogalomtár Művészettörténet - Sulinet A kezdetektől napjainkig Művészeti irányzatok, csoportok Művészettörténet, kritika, esztétika Tudnivalók a művészettörténetről Művészettörténeti korszakok A stílustörténeti korszakok. művészettörténeti korszakok, korstílusok, stílusirányzatok. Etika: Az irodalmi és a hétköznapi hősök párhuzamai, magatartásminták, 6 érzelmi tartalmak, erkölcsi dilemmák és választások. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: Hagyományo

- Korszakok szerint: Őskor-XVIII. Század 60% XIX.-XX. század 40% Összesen: 100% . Az írásbeli feladatsor és a feladatok jellemzŊi. Az írásbeli vizsgarészben a feladat egy képmelléklettel illusztrált művészettörténet, műelemző jellegű, legalább hat feladatból álló feladatsor megoldása. Az írásbeli vizsgarész feladatsor Művészettörténeti korszakok (pl. ókor, korakeresztény, romanika és gótika, reneszánsz és barokk, klasszicizmus és romantika) műfajokra lebontott részletes összegzése, a legfontosabb stílust meghatározó jegyek pontos megkülönböztetésével. A művészetben használt legfontosabb alkotói technikák (pl. egyedi é

A művészettörténet a társadalomtudomány egyik ága. Az építészet, a képző- és iparművészet fejlődésével foglalkozik. A fejlődés és a történelmi-társadalmi tények közötti összefüggésekkel, művészettörténeti jelenségek esztétikai értékelésével, az alkotók életrajzával, a művészi szervezetek tanulmányozásával foglalkozik - a porcelán fejlődése (korszakok és azok jellemzői) Kulcsszavak, fogalmak: kalligráfia, buddhizmus, taoizmus, jin-jang, szeladonmáz, tojáshéj porcelán, rizsszemes technika. Szakképesítés: 34 211 02 Kerámia, porcelán készítő Porcelánfestő szakmairán művészettörténeti alkotások inspiráló hatását. Mozgásképesség. Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek megjelenítése meghatározott művészettörténeti korszakok stílusjegyeinek elemzése, és inspiráló, alkotó felhasználása által síkban és/vagy térben

Művészettörténeti korszakok pdf - Betonszerkezete

 1. meghatározott művészettörténeti korszakok stílusjegyeinek elemzése, és inspiráló, alkotó felhasználása által síkban és/vagy térben. Tananyag, témák: őskor (mágia és vadászjelenet ábrázolása csoportmunkában, vázlatkő készítése gipszöntéssel, őskori portr
 2. Művészettörténeti korszakok (pl. ókor, korakeresztény, romanika és gótika, reneszánsz és barokk, klasszicizmus és romantika) műfajokra lebontott részletes összegzése, a legfontosabb stílust
 3. Történelem, Művészettörténeti korszakok (pl. ókor, korakeresztény, romanika és gótika, reneszánsz és barokk, klasszicizmus és romantika) műfajokra lebontott részletes összegzése, a legfontosabb stílust meghatározó jegyek pontos megkülönböztetésével
 4. Művészettörténeti ismeretek Új tankönyv 9-10. osztályosok számára Tankönyvjegyzéki száma: EC-00 11 01 Megjelent: 2002 B5-ös formátum, keménytáblás, 440 oldal, 376 színes kép ISBN 963 8477 65 2 Ára: tankönyvként 1 700,- Ft - kereskedelmi forgalomban 3 400,- Ft o n l i n e r e n d e l é

A művészettörténeti korszakok, stílusirányzatok ismerete nélkül, nem ismerhetők fel a regionális stílusok egyedi karaktere sem. Tisztában kell lennünk a formák és mintakincsek jelentéstartalmával, hogy megfelelően tudjuk felhasználni a tárgykészítés és tervezés folyamatában. Hogyan alakult k Művészettörténeti értékek, művészettörténeti korszakok legjelentősebb magyar alkotásai Magyar néprajzi tájegységek Magyar vallási emlékhelyek, zarándokhelyek Jelentős magyar múzeumok, könyvtárak Fesztiválok, rendezvények Nemzeti parkok, természetvédelmi területek jellemzői, egyedisége művészettörténeti korszakok, korstílusok, stílusirányzatok. Etika: Az irodalmi és a hétköznapi hősök párhuzamai, magatartásminták, érzelmi tartalmak, erkölcsi dilemmák és választások. Történelem, társadalmi é 1.) Jelölje aláhúzással a következő művészettörténeti korszakok közül azt, amelyik időben a legkorábbi! • reneszánsz • gótika • barokk • realizmus • klasszicizmus • manierizmus 1 pont 2.) Az alábbi feladatban híres mestereket és műalkotásokat soroltunk fel! Állítsa párba az alkotókat műveikkel A romantikáig elmondható, hogy a történelmi, művészettörténeti, művelődéstörténeti korszakok nagyjából egybeesnek. A romantika után a helyzet bonyolódik, mert a romantika Nyugat-Európában már kimegy a divatból, amikor például Kelet-Európában éppen meghonosodik, másfelől a romantika a zenében és a festészetben még.

Művészettörténeti korszakok - Fazeka

Művészettörténeti összefoglalás 8 óra Művészettörténeti korszakok, stíluskorszakok és művészetföldrajzi területek. A legfontosabb alkotások és alkotók ismerete, felismerése és stílusmeghatározása. A műelemző módszerek (stílustörténeti, forma-funkció, forma korszakok művészettörténeti tartalmának - előadás és egyéni tanulmányi munka nyomán történő - elsajátítása. A választható programok a 04 pontban megtalálhatóak (Kurzusleírásaik, követelményeik, irodalmuk és programjaik a Vizuális Művészeti Intézet akkreditációs anyagaiban részletesen megtalálhatók) 03 vizuális látványban, felhasználva megadott művészettörténeti alkotások inspiráló hatását. 1 óra Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek megjelenítése meghatározott művészettörténeti korszakok stílusjegyeinek elemzése, és inspiráló, alkotó felhasználása által síkban és/vagy térben. 2 ór színtani ismeretek megfelelő alkalmazása A tanuló ismerje a művészettörténeti korszakok jellemző alkotásait. Legyen képes a művészeti ágak lényeges vonásainak megfogalmazására. Ismerje a korszakok kiemelkedő alkotóit, műveit. Jártas legyen a térábrázolási konvenciók alkalmazásában

művészettörténeti korszakok áttekintése by zsuzsanna meszaro

Művészettörténet tematika - Suline

A különböző művészettörténeti korszakok festőművészei nemcsak ecsetjükkel alkottak maradandót festővásznukra, hanem tollukkal is papírra vetették gondolataikat. Értékes alkotásaik mellett, az általuk idézett szövegek is megmaradtak számunkra. Nyolc idézetet választottunk ki nektek 11. Foglalja össze a mvészettörténeti korszakok jellemzű őit a XII. századtól napjainkig, különös tekintettel a szakmát érintő témakörökre! Kulcsfogalmak, kulcsszavak: (A tételben megfogalmazottak részletezése az alábbi szempontok szerint) ‒ Művészettörténeti korszakok a XII. századtól napjainki - művészettörténeti korszakok, stílusok, stílusjegyek ismerete - festészeti műfajok, festési módozatok az egyes korszakokban - festőiskolák, az egyes korszakok kiemelkedő mestereinek ismeret

Művészettörténeti korszakok, irányzatok A művészeti ágak történetének, nagy korszakainak, irányzatainak ismerete (őskor, ókor, középkor, reneszánsz, barokk, klasszicizmus, romantika, realizmus, a századforduló és századelő izmusai, a XX. század második felének irányzatai és legalább egy Európán kívüli kultúra) A művészettörténet a középkort a Római Birodalom bukásától (476) kb. a 15. század végéig Amerika felfedezéséig számítja (1492) illúzió, a megtévesztés metaforája, művészettörténeti korszakok láncolatában megjelenő trompe-l'oeil elem. A néző becsapása úgy válik lehetővé, hogy azt feltételezi, a függöny mögött rejtőzik valami. A lepel történetében ez az elfedett tartalom az erotikustól a transzcendensig terjedő skálán mozog: az ókor - Művészettörténeti korszakok, irányzatok - Stílusjegyek - Alkotások és alkotók - Műelemző módszerek - Mű és környezete Testnevelés 1. Elméleti ismeretek A magyar sportsikerek A harmonikus testi fejlődés Az egészséges életmód Testi képességek Gimnasztika Atlétik Művészettörténeti stíluskorszakok és irányzatok, témák, illetve problémakörök önálló értelmezése, többféle szempont alapján. (korszakok, stílusok kiemelkedő alkotók, műfajok). Zenei befogadói tapasztalatok. Kulcsfogalmak/fogalma

1. Haladunk a művészettörténeti korok mentén az időben, s igyekszünk minél alaposabban feltérképezni e korszakokat, kedvünkre tallózva a végtelen - és végtelenül érdekes! - anyagban. Jelenleg a nagy-középkor romanika-gótika fejezeténél tartunk. 2 A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei és a képzés végére teljesítendő tartalmi követelmények: Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredménye módszerek, eddig figyelmen kívül hagyott korszakok és emlékek, továbbá újonnan előkerült leletek megismerése révén lépésről lépésre változott meg a magyarországi (Művészettörténeti Füzetek, 27 Bp., 2002), Emlékkötet Szathmáry György tiszteletére, szerk

Személyes élmények, elképzelt történetek, érzelmek megjelenítése meghatározott művészettörténeti korszakok stílusjegyeinek elemzése, és inspiráló, alkotó felhasználása által síkban és/vagy térben. Tananyag, témák: őskor (mágia és vadászjelenet ábrázolása csoportmunkában, vázlatkő készítése gipszöntéssel Művészettörténeti és műelemző feladatsor maximális pontszám elért pontszám 1. feladat 18 2. feladat 9 3. feladat 6 4. feladat 9 5. feladat 10 6. feladat 9 7. feladat 10 8. feladat 9 9. feladat 6 10. feladat 7 11. feladat 2 12. feladat 5 Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100 javító taná művészettörténeti korszakok jellegzetességeinek megfigyelésére, egy-egy technika (felrakás, formába préselés, dróthajlítás, fémdomborítás, festés vakolatdarabra vagy agyaglapra) gyakorlatban történő kipróbálására nyílt lehetőség. Az irodalom- és a történelemtanításban i

Művészettörténet - stílusok, korszakok

Az óraszám nem alkalmas a művészettörténeti korszakok kronologikus feldolgozására. Ezért a tananyag gerincét az értelmezés, a formaképzés adja, s teret enged a szabad témaválasztásnak. Így, bár alapvetően a modern művészetre koncentrál (19-20. század) művészettörténeti korszakokban. Művészettörténeti korszakok (pl. ókor, korakeresztény, romanika és gótika, reneszánsz és barokk, klasszicizmus és romantika) összegzése, a hasonlóságok és a legfontosabb megkülönböztető jegyek kiemelésével. Magyar nyelv és irodalom: stílusirányzatok, stíluskorszako Intézetének és Bartók Archívumának, valamint a Művészettörténeti Dokumentációs Központ munkatársai közreműködésével. Sótér István elnöki megnyitójában elmondotta, hogy Intézetünkben jelenleg három nagy tervmunka előkészítése folyik: a Kézikönyv új kiadása, koncepciójának szükség szerint

megjelenítése meghatározott művészettörténeti korszakok stílusjegyeinek elemzése, és inspiráló, alkotó felhasználása által síkban és/vagy térben. változó Az alkotómunkához kapcsolódva műalkotások megfigyelése alapján, művészettörténeti korszakok, (pl kiemelése és összegzése a különböző művészettörténeti korszakokban. Bevezetője a hozzárendelt témájú projektnek, amiben az emberi alak, a portré és az épített környezet a fő motívum. − Művészettörténeti korszakok (pl. ókor, kora keresztény, romanika és gótika, reneszánsz és barokk, klasszicizmus é A művészettörténeti korszakok vizsgálata a képzőművészet történetének, összefüggéseinek feltárását segíti, a topográfiai jellegű művészettörténet-írás mellett . A 19. század végétől a művészettörténészek az európai középkorhoz és újkorhoz különböző korstílusokat is társítottak. E korstílusoknak megfelelően újabb művészettörténeti. Művészettörténeti korszakok (pl. őskor, ókor, korakeresztény, népvándorlás kora, romanika és gótika) összegzése, a hasonlóságok és a legfontosabb megkülönböztető jegyek kiemelésével. Tartalom, téma: a műalkotások elemzése és értelmezése.

Művészettörténeti korszakok (pl. ókor, korakeresztény, romanika és gótika, reneszánsz és barokk, klasszicizmus és romantika) összegzése, a hasonlóságok és a legfontosabb megkülönböztető jegyek kiemelésével. A századforduló irányzatainak (pl művészettörténeti korszakok, korstílusok, nagy felfedezések ábrázolhatók egyetlen idővonalon. Az idővonal-készítés fejleszti a tárgyalt időszakokra való rálátást, a lényegkiemelés és az összefüggések megtalálásának képességét. Egy-egy bonyolultabb cselekményvezetésű mű is felrajzolhat megismerése. A különféle művészettörténeti korszakok jellemző kompozíciós megoldásai, a művészi kiemelés eszközei, a térábrázolás módja és az adott kor világnézete és világképe közötti összefüggés meglátása. A tanuló a képzőművészeti, irodalmi, színpadi és más alkotásokat tudja összekapcsoln Az ELTE Művészettörténeti Intézet gondozásában elkészült on-line szöveggyűjtmény egy immár hetedik bővített kiadásánál tartó német kézikönyv a Hans Belting, Heinrich Dilly, Wolfgang Kemp, Willibald Sauerländer és Martin Warnke által szerkesztett, a berlini Reimer Verlag által legutóbb 2008-ban kiadott Bevezetés a művészettörténetbe (Kunstgeschichte

Korstílusok, stílusirányzatok (a középkortól a realizmusig

 1. Művészettörténeti korszakok (pl. ókor, korakeresztény, romanika és gótika, reneszánsz és barokk, klasszicizmus és romantika) összegzése, a hasonlóságok és a legfontosabb megkülönböztető jegyek kiemelésével. A századforduló irányzatainak (pl. szecesszió
 2. a nagy történeti korszakok (az őskortól napjainkig) részletesebb tárgyalása lehetőséget nyújt - a korábbi, illetve párhuzamos ismeretek felidézése révén - a régi és új ismeretanyag szintetizálására. A kronológiailag egymást követő stílus(korszak)ok kiemelked
 3. történetében (keletkezés, világvége, korszakok, globális események) • e felfogás nyoma nagyon sokáig fennmarad (bolygónevek, napok nevei, csillagképek, asztrológia, stb.) • Egyrészt művészettörténeti jelentőség: absztrakt kőfaragások • Másrészt csillagászati jelentőség: -a téli napforduló reggelén.
 4. él hamarabb kialakítsuk a művész
 5. tát, folytatható hagyományt talált az antikvitásban. •A reneszánsz Európában különböző időben jelentkezett és különböző időben ért véget
 6. Művészettörténeti Szabadegyetem Szekszárdon 2017. október- 2018. január Az embert leginkább saját kora, saját közössége és önmaga élete érdekli legjobban. kiemelt jelentősége van a jelzett korszakok példáinak, bemutatásra kerülő alkotásainak, hiszen bennük egyre erőteljesebb jelzésekkel mutatkozik az.

Korstílusok jellemzése doksi

Művészettörténeti korszakok (pl. ókor, korakeresztény, romanika és gótika, reneszánsz és barokk, klasszicizmus és romantika) műfajokra lebontott részletes összegzése, a legfontosabb stílust meghatározó jegyek pontos megkülönböztetésével. Vizuális művészeti műfajok összehasonlítása töb 6. Kultúr- és vallástörténet: A művészettörténeti korszakok ismerete. 7. Vendégfogadás: A hazai vendéglátás piacának jellemzői. 8. Vendégfogadás: A magyar gasztronómia sajátosságai, hungarikumok és azok bemutatása. Gasztronómiai rendezvények. 9. Vendégfogadás: A hazai borvidékek kínálata és ezek turisztikai. művészettörténeti korszakok felismerése, megkülönböztetése tematikus ábrázolások elemzése a művészetben( biblia, mitológia) emberábrázolás, térábrázolás ókor, kora keresztény kor, romantika, gótika, reneszánsz, barok

Művészettörténeti korszakok - Literasteven2

megfigyelése alapján, művészettörténeti korszakok, stílusirányzatok (különösen a 20. század irányzatai) stílusjegyeinek elemzése, összehasonlítása, műve a tárlatlátogatáshoz, művészettörténeti korszakok jellemzőit foglalta össze. Ezzel a tudással, útravalóval indulhattunk aztán el egyénileg is megismerkedni az alkotó életművével. Nagyon tetszett a módszer. Ugyanis ezek után a képeket ugyan saját magunk fedez-hettük fel, de közben beazonosíthattuk degen a művészettörténeti korszakok. Melyik a legked-vesebb? - Szinte mindegyik, de iga-zából a reneszánsz a ked-vencem. Amikor tanítottam a nagy művészettörténe-ti korszakokat, ott mindig kicsit elidőztem, szíveseb-ben, lelkesebben beszéltem azokról a művészekről, akik olyan maradandót alkottak, hogy azóta sem szárnyal

Művészettörténeti korszakonként és időbeli egymásutánban szemlélteti a különböző művészettörténeti összefüggéseket, az egyes korszakok stílussajátosságait, a különböző korok és népek művészetének tárgyköreit művészettörténeti korszakok jeles alakjai, kiemelkedő eseményei (irodalom, művészetek, matematika, természettudományok). Magyar nyelv és irodalom: A művészet kultúraalkotó szerepének megfigyelése. Más kultúrák megismerésének igénye. Mozgóképkultúra és médiaismeret: Önálló kérdések megfogalmazása - művészeti ágak, műfajok, művészettörténeti korszakok és irányzatok, stílusjegyek, alkotások és alkotók, műelemző módszerek, mű és környezete Informatika: Információs társadalom: információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban - közhasznú magyar információs adatbázisok - jogi és etikai ismerete

Művészettörténet - 11

alapján, művészettörténeti korszakok, stílusirányzatok (különösen a 20. század irányzatai) stílusjegyeinek elemzése, összehasonlítása, művek tematikus csoportosítása művészettörténeti és zenetörténeti összefüggések. Informatika: Internetes portálok használata. Digitális prezentációk készítése 17TAN055 Művészettörténeti korszakok és hatása 5 sz 2 8 B 3 gyj 17TAN087 Művészi animáció 6 sz 2 8 B 3 gyj 17TAN027 17TVSZIG Szigorlat-vizuális 6 B 0 szig 17TAN063 Tárgy- és környezetkultúra 5 gyak 2 6 B 2 gyj 17TAN027 17TAN101 Vizuális kommunikáció 6 sz 2 8 B 3 gy

744. A Közgyűjteményi műtárgyvédelem megnevezésű, 10758-12 azonosító számú szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Munkája során használja az általános művészettörténeti stílusjegyekről szerzet történelme művészettörténeti korszakok szerint került feldolgozásra. A feláras blokk bélyegképén a Mátyás-kori reneszánsz díszudvar és kútja, egy reneszánsz cserépkályha és az egykori palotakápolnát díszítő vörösmárvány dombormű, a Visegrádi Madonna szerepel. A blokk keretrajzán a királyi palota képe látható - a tanult művészettörténeti korszakok jellemzőinek ismerete - műelemző készség felmérése adott képanyag segítségével A felkészüléshez ajánlott: A képzelet világa 5-8. osztály tankönyvei (Apáczai Kiadó) Author: Fridrikné Várhegyi Renáta Keywords: MINTA levél.

Képz őművészet - Művészettörténeti ismeretek : A barokk, a klasszicizmus, a romantika, a realizmus, az impresszionizmus, a posztimpresszionizmus. A m űvészettörténeti korszakok stílusjegyeinek vizsgálata. A vizuális m űvészetek szerepe a megismert korokban és kultúrákban DRÁMA ÉS TÁNC a 11-12. évfolyamon A dráma és tánc tanítása komplex művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amely interakciókon keresztül játék, cselekvés és tapasztalat útján valósítja meg célját

Művészettörténet - Wikipédi

A természetgyógyász tevékenységhez kapcsolódó jogszabályokból összegyűjtöttük a legfontosabbakat, amelyek ismerete a tevékenység elindításához, illetve a tevékenység végzéséhez szükséges művészettörténeti korszakok jeles alakjai, kiemelkedő eseményei (irodalom, művészetek, matematika, természettudományok). Magyar nyelv és irodalom: A művészet kultúraalkotó szerepének megfigyelése. Más kultúrák megismerésének igénye. Mozgóképkultúra és médiaismeret: Önálló kérdések megfogalmazása a tárgyal A kezdetben egyszerű erődszerű, egyhajós épületek, magukon viselték a különböző művészettörténeti korszakok, és királyi rendeletek, törvények által meghatározott külső jegyeket. A legszembetűnőbb különbségek a katolikus templomoktól: belső térszerkezet, beosztás, és díszítés vol tanagyagok (pl. művészettörténeti tartalmak kronologikus megközelítés szerint a barokkig), amelyek 7-8. évfolyamban nem térnek vissza újra. Ez egyrészt azt jelenti, hogy bizonyos művészettörténeti korszakok, stílusirányzatok (különösen a 20. század irányzatai) stílusjegyeinek elemzése, összehasonlítása, műve

Művészettörténeti korszakok by Fanni Deuringe

RAJZ-ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA FAKULTÁCIÓHelyi tanterv 11-12 évfolyamA rajz fakultáció elsődleges célja a rajz és vizuális kultúra középszintű érettségire való felkészítés művészettörténeti korszakok, korstílusok, stílusirányzatok. Etika: Az irodalmi és a hétköznapi hősök párhuzamai, magatartásminták, érzelmi tartalmak, erkölcsi dilemmák és választások. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek: Hagyományo Készült az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete (2.2.14.) alapján. A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek Tudomány- és művészettörténeti korszakok jeles alakjai, kiemelkedő eseményei (irodalom, művészetek, matematika, természettudományok). Magyar nyelv és irodalom: A művészet kultúraalkotó szerepének megfigyelése. Más kultúrák megismerésének igénye. Mozgóképkultúra és médiaismeret 17TAN055 Művészettörténeti korszakok és hatása 5 szem 2 8 B 3 gyj 17TAN063 Tárgy- és környezetkultúra 5 gyak 2 6 B 2 gyj 17TAN027 17TAN068 Vizuális nevelés és tantárgypedagógia az 1-6. osztályban 5 ea 2 10 B 4 k 17TAN087 Művészi animáció 6 szem 2 8 B 3 gyj 17TAN027 17TVSZIG Szigorlat-vizuális 6 szig B 0 szi

Művészettörténet 2

Művészettörténet lap - Megbízható válaszok profiktó

elemzésekkel éltem, hogy rámutassak összefüggésekre a különböző korszakok és területek konceptuális szellemiségű munkái között. Az értekezés felépítése, a kutatás eredményei Az angol concept (fogalom) és conceptual (fogalmi) szóból származó elnevezéssel jelöl művészettörténeti korszakok, stílusirányzatok (különösen a 20. század irányzatai) stílusjegyeinek elemzése, összehasonlítása, művek művészettörténeti és zenetörténeti összefüggések. Informatika: Internetes művészeti portálok használata - Időben és térben eltérő kultúrák és művészeti korszakok művészi értékeire vonatkozó ismereteinek bemutatása, értelmezése és elemzése. - Megfelelő szintű pszichomotorikus és technikai készségek használata. - Leíró, értelmező, elemző munkája során a megfelelő közlésformák kiválasztása Művészettörténeti korszakok (pl. őskor, ókor, korakeresztény, népvándorlás kora, romanika és gótika) összegzése, a hasonlóságok és a legfontosabb megkülönböztető jegyek kiemelésével. Tartalom, téma: a műalkotások elemzése és értelmezése. A különböz Hozzátette, hogy a Zsolnay-gyár működésének az 1870-es évektől az 1880-as évek végéig terjedő időszakát az eklektikus, historizáló stílus kavalkád jellemezte, a városligeti épületen is keverednek a nagy művészettörténeti korszakok motívumai

Művészettörténet - Lighthous

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Évfolyam 9. 10. Óraszám 1 1 9-10. évfolyam Ebben az iskolaszakaszban - csakúgy, mint eddig - a vizuális kultúra tantárgy az esztétikai

 • Paródia filmek.
 • YouTube motoros videók.
 • Somkóró vetési ideje.
 • Crassula fajták.
 • Az operaház fantomja prologue.
 • Idegrendszer alvászavar.
 • Sztrájk szakszervezet nélkül.
 • Házi Barkács online.
 • Haverok fegyverben IMDb.
 • Szárított gomba leves.
 • Ingyenes lelkisegély.
 • Alsótekeresi faiskola árjegyzék 2019.
 • Talking Tom játékok 500.
 • Akrobatikus torna szeged.
 • Peugeot 307 cc csomagtartó nyitás.
 • Mesteri hotel.
 • Cserepeslemez vélemények.
 • Tetoválás betegség alatt.
 • Steindl imre életrajz.
 • Artvigil.
 • Kínai porcelán jelzések.
 • Mire jó a bizalmi vagyonkezelés.
 • Bagjanamu metin2.
 • Magyar posta nyitvatartás 2020.
 • Storyboard drawing.
 • Faber Castell Polychromos.
 • Id Hair Colour Bomb.
 • Angóranyúl ár.
 • A megvilágosodás útján pdf.
 • Véletlenszerű szó generátor.
 • Multinacionális cégek magyarországon.
 • Bmd g/cm2.
 • Daniel Wayne Smith.
 • Angerer fodrászat buda 11 budapest.
 • Ho si minh mauzóleum.
 • Jacobs szemes kávé.
 • Kayla Itsines Dieta pdf.
 • Ferulant gyógyszertár.
 • Day time lapse.
 • Medela lactina ár.
 • 40/2002. (v. 24.) om rendelet.