Home

Eredménykimutatás anyagjellegű ráfordítások

Térjünk vissza az eredménykimutatás tartalmához! Az anyagjellegű ráfordítások között kell kimutatni az anyagjellegű költségek összegét, valamint az eladott áruk beszerzési értékét. Az anyagjellegű költségek tartalmát az előző alfejezetben már megismertük Anyagjellegű ráfordítások: 228100: Személyi jellegű ráfordítások: 30700: Értékcsökkenési leírás: 2700-AST: 11500: Értékesítés összes költség Eredménykimutatás: a vállalkozó tárgyévi mérleg szerinti, Anyagjellegű ráfordítások (01+02+03+04+05) 06. Bérköltség. 07. Személyi jellegű egyéb kifizetések. 08. Bérjárulékok. III. Személyi jellegű ráfordítások (06+07+08) IV. Értékcsökkenési leírás Az eredménykimutatás egyes fő sorai: Anyagjellegű ráfordítások: a tevékenység érdekében felmerült anyagköltség (irodaszerek, nyomtatványok), igénybe vett szolgáltatások (bérleti díjak, könyvelői díj, szakértői díjak), egyéb költségek (bank költség, biztosítási díjak).

Az eredménykimutatás tartalma Deák István, Imreh

Anyagjellegű ráfordítások Anyagköltség: A termelésben felhasznált anyag készletet költségként számoljuk el. Igénybe vett szolgáltatás: Reklám, posta, telefon, oktatás és továbbképzés, szállítás, csomagolás költségei, könyvvizsgálat költség Az eredménykimutatás (az éves beszámoló része) olyan könyvviteli okmány, amely egy adott időszakra vonatkozóan, összevontan és pénzértékben tartalmazza a vállalkozás hozamait és ráfordításait, valamint az ezek különbözeteként képződő eredményt vezeti le Anyagjellegű ráfordítások. Az anyagköltség, az igénybe vett szolgáltatások, az egyéb szolgáltatások, az eladott áruk beszerzési értékének és az eladott szolgáltatások értékének összege. Ezennel elvégezted a Cégjelző Eredménykimutatás 1.0 oktatást - Anyagjellegű ráfordítások - Személyi jellegű ráfordítások - Értékcsökkenési leírás - Egyéb ráfordítások =Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye. Az aktivált saját teljesítmények (objektíve létezik, a választott eredménykimutatás formájától függetlenül) Tartalma: +/- Saját termelésű készletek.

Eredménykimutatás példa I

Az egyéb ráfordítások olyan, a vállalkozás tevékenysége érdekében felmerülő ráfordítások, amelyek a számviteli törvény szabályozása alapján nem számítanak költségeknek. Jellemző tételei a fizetett kötbér, késedelmi kamat, az értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értéke vagy a követelésekre. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08 +09) 10. Bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 12. Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások. Ebből Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással (A változat) 01. Belföldi. Összköltség típusú eredménykimutatás: az üzleti évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének, az eszközök között állományba vett saját teljesítmények értékének, az egyéb bevételeknek, valamint az üzleti évben elszámolt anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési. - a forgalmi költség eljárással készülő eredménykimutatás kizárólag az árbevétel érdekében költségeket veszi számba, függetlenül attól, hogy azok mely évben merültek fel. Ebben az esetben az eredményt a kibocsátás árbevételének és a kibocsátással kapcsolatos közvetlen ráfordítások, és a kibocsátáshoz.

Az eredménykimutatás a vállalkozó tárgyévi mérleg szerinti, a vállalkozónál maradó adózott eredményének levezetését tartalmazz, az eredmény keletkezésére, módosítására ható főbb tényezőket, a MSZE összetevőit, kialakulását mutatja be. Az anyagjellegű ráfordítások ellenőrzési feladatai Az eredménykimutatás (összköltség eljárással) 2016-tól hatályba lépő Előző év Korrekciók Tárgy év 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 10. Bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 12. Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12). elszámolt anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás és egyéb ráfordítások együttes összegének különbözeteként számítja. Forgalmiköltség-eljárással készülő eredménykimutatás esetén az üzlet

Az eredménykimutatások szerkezete, eredménykategóriák

1. Eredménykimutatás V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 1000 HUF VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI Ebből: értékvesztés Ssz C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B) Ebből: visszaírt értékvesztés X. Adófizetési kötelezettség D. ADÓZOTT EREDMÉNY (C-X Az összköltségeljárás a számvitel egyik módszere az eredménykimutatás összeállítására. Az üzleti évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének, az eszközök között állományba vett saját teljesítmények értékének, az egyéb bevételeknek, valamint az üzleti évben elszámolt anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások. Az itt kínált Excel sablon segítségével gyorsan é s hatékonyan tervezheti meg cége éves, havi bontású pénzügyi tervét, amely mérleg, eredménykimutatás és cash flow táblázatot tartalmaz. A tervezés első fontos lépése az értékesítés és az anyagjellegű költségek meghatározása

Mit láthatunk a beszámoló (mérleg és eredménykimutatás

 1. Eredménykimutatás - összköltség szemlélet Nettó árbevétel = 320.000 + 130.000 = 450.000 +/- Aktivált saját teljesítmény (AST) = +1.000 - Anyagjellegű ráfordítások = 200.000+ELÁBÉ(=85.000) + 49.000 = 334.000 - Személyi jellegű ráfordítások = 20.000 + 50.000 = 70.000 - Értékcsökkenési leírás ráfordítása = 22.00
 2. isztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett dí
 3. Az anyagjellegű ráfordítások tervében ki kell térni az anyagköltség, az igénybe vett szolgáltatások, az eladott áruk beszerzési értéke és az egyéb szolgáltatások tervezésére. Az anyagköltség tervezése az anyagellátási terv alapján, például az ún. normák szerinti költségtervezéssel tervezhető
 4. 2 ÖSSZKÖLTSÉG TÍPUSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS ( B VÁLTOZAT) I. Saját termelésű készletek állományának csökkenése 01. Anyagköltség 02. Igénybe vett szolgáltatások értéke 03. Egyéb szolgáltatások értéke II. Anyagjellegű ráfordítások ( ) 06. Bérköltség 07
 5. 019 73MA0913 Egyéb anyagjellegű ráfordítások 17 357 - 17 357 15 506 - 15 506 020 73MA092 Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Kitöltés dátuma: 2014.05.22
 6. EREDMÉNYKIMUTATÁS, amely a műveleti (ezen belül is elsősorban az eredmény)számlák megfelelő összevonásával betekintést biztosít az üzleti év jövedelmi, jövedelmezőségi helyzetébe. Az eredmény megállapításának, kimutatásának az alapja is a könyvvezetés

011 73OA11 Működéssel kapcsolatos ráfordítások 1 277 7730 1 616 866 012 73OA111 Anyagjellegű ráfordítások 674 2260 654 413 013 73OA1111 Anyagköltség 18 8620 16 504 Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forin Hozamok és ráfordítások értelmezése (3) Felmerült: Költségpl.: anyagjellegű, személyi jellegű, értékcsökkenés (közvetlen vagy közvetett) Ráfordításpl.: központi költségvetési vagy helyi adók, illetékek, hitelkamatok, bírságok, büntetések (O iOOtWiVÆ )HOPHU OpV eUWpNHVtWpVÆ (UHGPpQ\KDWiV.|OWVp Számviteli alapfogalmak A számvitel fogalma: A gazdasági események (műveletek) megfigyelése, mérése, feljegyzése, feldolgozása, ellenőrzése, elemzése, a megfelelő információs outputok előállítása Hitelt érdemlően kell bemutatnia a gazdálkodó, a vállalkozás valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét Területei: egymásra épültség alapján!!! -bizonylatolás. · összköltség és forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás; · üzemi bevételek (hozamok): árbevétel, aktivált saját teljesítmények értéke, egyéb bevételek · üzemi ráfordítások: anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás, egyéb ráfordítások IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09) 2 614 727 2 233 213 1 763 948 10. Bérköltség 1 941 568 2 152 798 2 152 798 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 280 131 267 045 267 045 12. Bérjárulékok 399 150 420 422 420 422 V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12) 2 620 849 2 840 265 2 840 26

Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁS IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE III. EGYÉB BEVÉTELEK Ebből: visszaírt értékvesztés A tétel megnevezése b I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 81 10. Bérköltség: munkaszerződés alapján előírt járandóságok 541 (821) 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 551 (822) 12. Bérjárulékok 56 (823) V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 8 EREDMÉNYKIMUTATÁS KSH: Cg.: HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet E R E D M É N Y K I. Bejelentkezés; (anyagjellegű ráfordítások) 320, , Értékcsökkenési leírás 35,238 51, Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységből 105, , a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordítási 21, Ebből: - kapcsolt.

Számviteli Alapismere

Pénzügy Sziget - Pénzügy Sziget - Tudástá

 1. az egyéb bevételek és egyéb ráfordítások különbözetének összevont értékeként számítja ki. Mindkét eredmény kimutatási módnak van A és B változata, ennek megfelelően négyféle eredménykimutatás készíthető. Eredménykimutatás összköltségeljárással A vagy B változa
 2. IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.) 2 177 772 0 2 492 371 10. Bérköltség 1 085 077 1 222 863 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 342 858 363 099 12. Bérjárulékok 355 870 402 903 V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.) 1 783 805 0 1 988 865 VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 1 088 581 1 113 001 VII
 3. Anyagjellegű ráfordítások közé tartoznak az anyagköltségek pl. nyersanyag, üzemanyag, energiaköltségek, igénybe vett szolgáltatások, pl. bérleti díj, jogi szolgáltatás, könyvelés stb. A személy jellegű ráfordítások közé tartoznak a munkabérek és az ezeket terhelő adók és járulékok

Az eredménykimutatás választott formájának megállapítása. A mérleg és az eredménykimutatás sorainak részletezése, összevonása, új sorok felvétele Anyagjellegű ráfordítások. Bérköltség. Személyi jellegű egyéb. Bérjárulékok. Személyi jellegű ráfordítások. Értékcsökkenési leírás Negatív eredménykimutatás sorok. Tisztelt Szakértő! Ügyfelem 2014-ben bezárta a ruhaüzletét, elszámolt a közüzemi szolgáltatókkal, viszont a TIGÁZ-nál éves elszámolás van, így ősszel kapta meg a jóváíró számlát az átalány és a tényleges fogyasztás különbözetéről

Teljes Beszámoló Ismertető - Mérleg és Eredménykimutatás

Közhasznú eredménykimutatás a kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetek részére. Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Anyagjellegű ráfordítása ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 46 500 0 46 500 153 509 0 153 509 13. Bérköltség 8 210 0 8 210 8 142 0 8 142 14. Személyi jellegű egyéb kifizetések 11 886 0 11 886 296 0 296 15. Bérjárulékok 4 868 0 4 868 4 979 0 4 979 V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 24 964 0 24 964 13 417 0 13 41 Összköltség típusú eredménykimutatás 1. Költség - kiadás - ráfordítás 1.1. Viszonyuk egymáshoz: 2. Eredménykategóriák: 3. Realizált eredmény - eredmény kategóriák 4. eredmény kezelése 5. Eredménykimutatás fogalma 6. Eredméynkimutatás fajtái 6.1. Formai szempontból 6.2. Tartalmi szempontból 7. Összköltség eljárásra épülő eredménykimutatás 7.1 az eredmÉnykimutatÁs ÖsszeÁllÍtÁsÁnak kÉtfÉle mÓdszere ÖsszkÖltsÉg eljÁrÁssal i. ÉrtÉkesÍtÉs nettÓ ÁrbevÉtele ii. aktivÁlt sajÁt teljesÍtmÉnyek ÉrtÉke iii. egyÉb bevÉtelek iv anyagjellegŰ rÁfordÍtÁsok v. szemÉlyi jellegŰ rÁfordÍtÁsok vi

IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 843 041 0 1 019 824 10. Bérköltség 577 506 0 642 578 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 61 585 0 70 566 12. Bérjárulékok 146 703 0 161 721 V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 785 794 0 874 865 VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS 189 317 0 216 645 VII.EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 16 978 0 21 80 Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) eFt 10 Bérköltség eFt 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések eFt csakis a villamos energia engedélyesi tevékenységükre vonatkozó mérleg és eredménykimutatás adatok alapján kell kitölteni az adatlapot, úgy bemutatva a társaság működését (mérlegét és.

15 1. Anyagjellegű ráfordítások 6775 8292 16 2. Személyi jellegű ráfordítások 22037 18525 17 3. Értékcsökkenési leírás 368 194 18 4. Egyéb ráfordítások 143413 523116 19 ebből: továbbutalt támogatás 20 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 341 435 21 6. Rendkívüli ráfordítások IV. Anyagjellegű ráfordítások (+05+06+07+08+09) 491 772 532 915 -41 143 -7,7% 10. Bérköltség 289 244 265 690 23 554 8,9% Bér 287 084 237 298 49 786 21,0% Szellemi ügyintéző, előadó, egyéb 287 084 237 298 49 786 21,0% Megbízási díjak 0 0 0 - Tiszteletdíjak 2 160 2 160 0 0,0% Egyéb bérköltség 0 26 232 -26 232 -100,0% 11

Anyagjellegű ráfordítások (9+10+11+12) 13 Bérköltség 14 Személyi jellegű kifizetések Eredménykimutatás 17. melléklet a 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelethez. 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztés Eredménykimutatás Tájékoztató adatok (e Ft-ban) Megnevezés Összeg A. Személyi jellegű ráfordítások B. Anyagjellegű ráfordítások bérköltség C. Értékcsökkenési leírás megbízási díjak D. Egyéb költségek, ráfordítások tiszteletdíjak E. A szervezet által nyújtott támogatáso Eredménykimutatás terv Sorszám Tétel megnevezése Tény 2017 Várható 2018 Terv 2019 I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02) II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (03±04) III. EGYÉB BEVÉTELEK Ebből visszaírt értékvesztés IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09) V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12

Számviteli ismeretek 12

 1. EREDMÉNYKIMUTATÁS 2012 ÉV ezer Ft Megnevezés Előző év Előző évek helyesbítései 1 Anyagjellegű ráfordítások 2531 1344 2 Személyi jellegű ráfordítások 2809 2814 3 Értékcsökkenési leírás 0 0 4 Egyéb ráfordítások 23680 13214 5 Pénzügyi.
 2. EREDMÉNYKIMUTATÁS 2011 ÉV Megnevezés Előző év Előző évek helyesbítései 1 Anyagjellegű ráfordítások 2907 2531 2 Személyi jellegű ráfordítások 2044 2809 3 Értékcsökkenési leírás 0 0 4 Egyéb ráfordítások 17089 23680 5 Pénzügyi.
 3. Eredménykimutatás Anyagjellegű ráfordítások 197 681 212 241 16. Személyi jellegű ráfordítások 108 137 109 253 17. Értékcsökkenési leírás 3 383 2 648 18. Egyéb ráfordítások 151 3 19. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 0 20..

Közhasznú eredménykimutatás a kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezetek részére Anyagjellegű ráfordításai 17 176 0 7 192 Rendkívüli ráfordítások 000 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 8 062 0 0 E.1. Anyagjellegű ráfordítások 7 541 0 0 E.2. Személyi jellegű ráfordítások 000 E.3. 2009. május 1.-től kötelező a mérleg elektronikus közzététele. Ez a lap HTML formátumban elkészített elektronikus beszámoló, mely PDF formátumra alakítva küldhető el a kormányzat részére Rendkívüli ráfordítások ADÓALAP ELVÁRT ADÓ ADÓALAPJA (Árbevétel 2%-a) Eladott Áruk Beszerzési értéke (ELÁBÉ) Eredménykimutatás, eredményterv* adatok eFt-ban Működési költség-bevétel aránya 2010 tárgy, 2011-2015 terv 2010.00 2011.00 2012.00 2013.00 2014.00 2015.0 Eredménykimutatás Anyagjellegű ráfordítások 166 368 197 681 16. Személyi jellegű ráfordítások 100 383 108 137 17. Értékcsökkenési leírás 2 138 3 383 18. Egyéb ráfordítások 4 151 19. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 20..

PPT - Mérleg, eredménykimutatás PowerPoint Presentation

Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral . Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez. Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhe Eredménykimutatás A összköltségeljárással Adatok E Ft-ban Megnevezés Bázisév Tárgyév Értékesítés nettó árbevétele 220 000 200 000 Egyéb bevételek 5 000 10 000 Anyagjellegű ráfordítások 185 900 175 000 Személyi jellegű ráfordítások 20 000 21 00

Mert, ha az anyagköltségek közé viszem fel negatív összeggel, akkor az eredménykimutatás sorában is negatív lesz az anyagjellegű ráfordítások sor. Köszönöm válaszukat! Számvitel 2016-os változások 2015.10.02 1.Anyagjellegű ráfordítások 16339 25763 2.Személyi jellegű ráfordítások 6323 11997 3.Értékcsökkenési leírás 13162 16140 4.Egyéb ráfordítások 59 44 5.Pénzügyi műveletek ráfordításai 237 0 6.Rendkívüli ráfordítások 0 E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1+2+3+4) 0 0 1.Anyagjellegű ráfordítások ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05.+06.+07.+08.+09.) 1 299 145 447 474 797 154 54 517 Bérköltség 29 950 11 621 18 329 0 Személyi jellegű egyéb kifizetések 8 951 3 473 5 478 0 Bérjárulékok 9 423 3 657 5 766 0 SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.) 48 324 18 751 29 573 0 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 39 575 14 487 25 088 eredménykimutatás Sor-szám Megnevezés Előző év Egyéb bevételek B. Összes költség (ráfordítás) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Társadalombiztosítási járulék Értékcsökkenési leítrás Egyéb költségek 6. Egyéb ráfordítások 7. Pályázati úton nyújtott támogatás C. Adózás.

Az „A típusú eredménykimutatás Econom

IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.) 1 231 606 0 842 953 10. Bérköltség 870 247 0 840 624 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 145 773 0 146 795 12. Bérjárulékok 269 023 0 256 388 V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.) 1 285 043 0 1 243 807 VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 142 037 0 196 865 VII 7 06. Anyagjellegű ráfordítások összesen Anyagjellegű ráfordítások 7 07. Anyagköltség Anyagköltség 7 08. Igénybe vett szolgáltatások értéke Igénybe vett szolgáltatások értéke 7 09. Eladott közvetített szolgáltatások Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 7 10 eredménykimutatás G601 - v3 Éves Az adatokat évente, a tárgyévet követő év május 31-ig kell megadni. Társaság egészére vonatkozó auditált mérleg és Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 10. Bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 12. Bérjáruléko Figyelem: az alábbi leírás és táblázat eredetileg 2007 nyarán készült. Ma már csak történeti érdekesség, és a gyakorlatban nem használható, mert a 2009.05.01.-től kötelező elektronikus beküldés előírt adatformátuma mégsem ez lett, hanem a fenti szoftverrel elkészíthető PDF

Anyagjellegű ráfordítások értéke (5+6+7+8+9) Személyi jellegű egyéb kifizetések (55) Bérjárulékok (56) Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) Ebből: értékvesztés (866) Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége (972) Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árf.nyer. (973 A EREDMÉNYKIMUTATÁS - 2014 Sor-szám Tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév 14 IV.ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 0 0 5 368 15 10.Bérköltség 0 0 0 45 XI.RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 0 0 0 46 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 0 0 3 831. IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09) 10. Bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 12. Bérjárulékok V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (10+11+12) VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (üzleti)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE(I±II+III-IV-V-VI-VII) Statisztikai. `A` típusú mérleg, Eredménykimutatás összköltség eljárással 3 Cég: Cím: Adószám: Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Mérlegforduló napja: 2016. 00 - 12 hó Ezer HUF Kölcsey Nonprofit Kft 4400 Nyíregyháza Kálmán út 1 20343033-2-15 2016.12.31 Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév 61. D

Az eredménykimutatás összeállításának választott eljárása: összköltség eljárás 006065 Anyagjellegű ráfordítások részletezése. Előző év. Tárgyév Változás % 540 635 18%. 143 94 -34%: 683 . 729 7%: 1.2 Igénybe vett szolgáltatások. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) (Összköltség eljárással) 2019. év EREDMÉNYKIMUTATÁS Zártkörűen Működő Részvénytársaság adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Belföldi értékesítés nettó árbevétele IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12+13 Összköltség eljárású eredménykimutatás 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 1800 I. ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (01+02) 1800 08. Eladott áruk beszerzési értéke 1400 IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09) 1400 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII) 40 Mivel az anyagjellegű ráfordítások nem tükrözik a valóságot, így nincs is értelme az adózott eredményt nézni, ami egyébként gyakori, hogy nulla közeli érték a 20-100 millió forintos árbevételű társaságok között. A lényeg tehát az árbevételen van, illetve az árbevétel változásán

IV) Anyagjellegű ráfordítások Anyagköltség : naptári évben felhasznált anyagok értéke, energiafelhasználás, nyomtatványok, irodaszerek értéke, stb. Igénybevett szolgáltatások : olyan anyagjellegű és nem anyagjellegű szolgáltatások áfa nélküli értéke, amelyeket a váll. saját tevékenységéhez vettek igénybe Közhasznú eredménykimutatás a kett Anyagjellegű ráfordítások 2 907 1 706 E.2. Személyi jellegű ráfordítások 2 935 1 667 E.3. Értékcsökkenési leírás 30 81 E.4. Egyéb ráfordítások 2 333 279 E.5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 E.6. Rendkívüli. Anyagjellegű ráfordítások 266 972 167 734 Bérköltség 355 903 345 012 Személyi jellegű egyéb kifizetések 37 873 33 379 Bérjárulékok 106 534 83 661 V. Személyi jellegű ráfordítások 500 310 462 052 VI. Értékcsökkenési leírás 10 278 8 075 Eredménykimutatás Kelt: Budapest, 2018. február 26..

Összköltség? Forgalmi költség? Eredménykimutatás!

19. 6 Anyagjellegű ráfordítások 92 182 96 896 23. 7 Személyi jellegű ráfordítások 19 154 30 408 24. 8 Értékcsökkenési leírás 5 658 2 162 25. 9 Egyéb ráfordítások 2 026 5 427 26. 10 Pénzügyi műveletek ráfordításai 755 606 27. 11 Rendkívüli ráfordítások 28. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 2 007 4 83 Az összköltség típusú eredménykimutatás készítésénél a költségnemek összegét át kell vezetni a ráfordítások közé a 8. számlaosztályba. Költségnemek zárása: T 59/51-53 Anyagjellegű ráfordítások átvezetési számlája T 59/54-56 Személyi jellegű ráfordítások átvezetési számlája T 59/57 Értékcsökkenési.

Egy konkrét vállalat likviditás és jövedelmezőség elemzés

IV. Anyagjellegű ráfordítások 6 525 592 V. Személyi jellegű ráfordítások 2 196 299 VI. Értékkcsökkenési leírás 200 611 VII. Egyéb ráfordítások 3 378 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE-1 303 931 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 2 836 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 14 1. Anyagjellegű ráfordítások 226 239 15 2. Személyi jellegű ráfordítások 0 0 16 3. Értékcsôkkenési leírás 0 0 17 4. Egyéb ráfordítások 2 747 2 897 18 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 19 6. Rendkívüli ráfordítások 0 0 20 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0 21 1. Anyagjellegű ráfordítások.

Összköltségeljárás - Wikipédi

A vállalkozások tartós eredményességét alapvetően a rendszeres üzletmenet során lezajló értékesítések határozzák meg, amelyhez számos jogcímen kapcsolódnak olyan tételek, amelyek vagy közvetlenül összefüggnek az értékesítési tevékenységgel (abból erednek, annak következményei), vagy a vállalkozóhoz, mint egészhez kapcsolódnak és élesen elkülönülnek a. Az összköltség típusú eredménykimutatás Megnevezés Egyéb bevételek Mellékszámítás Összeg - Anyagjellegű ráfordítások 6 000 Személyi jellegű ráfordítások 5 000 Értékcsökkenési leírás 2 000 Egyéb ráfordítások ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE 800 1 000 27 2 IV. Anyagjellegű ráfordítások 3 432 581 3 256 764 10 Bérköltség 597 276 658 111 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések 52 714 55 448 12 Bérjárulékok 173 617 192 186 V. Személyi jellegű ráfordítások 823 607 905 745 VI. Értékcsökkenési leírás 1 427 165 1 096 846 VII. Egyéb ráfordítások 138 158 132 043 Ebből. Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások Vállalkozási tevékenység ráfordításai Összes ráfordítás (D+E) Adózás előtti vállalkozási eredmény (B+E) H. Adófizetési kötelezettsé

D.1. Anyagjellegű ráfordításai 143 17 176 D.2. Személyi jellegű ráfordítások 00 D.3. Értékcsökkenési leírás 202 1 044 D.4. Egyéb ráfordítások 00 D.5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 00 D.6. Rendkívüli ráfordítások 00 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 8 062 E.1. Anyagjellegű ráfordítások 0 7 541 E.2 Anyag jellegű ráfordítások (f)-(b) (f)/(b) Anyagjellegű ráfordítások ellenőrző sor egyéb bevétel ráfordítás (6.) táblához ellenőrző sor költség (7.) táblához ellenőrző sor eredménykimutatás-mérleg szerinti eredmény ellenőrző sor eszköz-forrás éves terv Állami viszontgaranciával EIB viszontgaranciával (l) (d. IV. Anyagjellegű ráfordítások (+05+06+07+08+09) 7 540 13 592 18 003 17 833 19 216 17 452 16 225 17 009 17 629 17 469 15 736 16 911 194 615 72 143 122 472 169,8% 10. Bérköltség 8 652 12 623 13 364 13 952 13 953 13 952 13 953 13 952 13 953 13 952 13 953 25 827 172 086 124 120 47 966 38,6% 11 Eredménykimutatás formája: Összköltség eljárás alapján A változat Bírósági bejegyzési szám: Statisztikai jelzőszám: I. Anyagjellegű ráfordítások - - 58. II. Személyi jellegű ráfordítások - - - III. Egyéb ráfordítások - - 75. ebből: továbbutalt támgás - - 75

Anyagjellegű ráfordítások Egyszerűsített éves beszámoló 'A' EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárásssal) Egyéb bevételek Aktivált saját teljesítmények. Title: Zeusz_eredménykimutatás_2014 Author: ildi Created Date −Anyagjellegű ráfordítások: 1 370 500 ezer Ft −Aktivált saját teljesítmények értéke: 0 Ft Eredménykimutatás 2014. év Megnevezés ezer Ft Számítások: T 54 341 01/4 T 7/9 1.2Az eredménykimutatás adatai alapján válaszoljon a következő kérdésekre! 5 pont a) Az egyéb bevételek és az egyéb ráfordítások értéke. 20Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 21Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése IV.Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.) 10Bérköltség Eredménykimutatás (összköltség) Sorszám A tétel megnevezése a b. Title: Eredménykimutatás 2019. IV.n IV. Anyagjellegű ráfordítások (+05+06+07+08+09) 8 257 8 120 8 332 8 349 7 643 6 789 6 860 6 821 7 376 7 567 7 230 8 026 91 370 127 080 -35 710 -28,1% 10. Bérköltség 13 737 13 737 13 737 13 737 13 737 13 737 13 737 13 737 13 737 13 737 13 737 13 737 164 844 145 256 19 588 13,5% 11 IV. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05+06+07+08+09) 10. Bérköltség 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. AKTIVÁLT SAJÁT TELJ.-EK ÉRTÉKE (3±4) III. EGYÉB BEVÉTELEK Ebből: visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség 07. Egyéb szolgáltatások értéke 12.

010 73MA091 Anyagjellegű ráfordítások 24 389,00 - 24 389,00 29 313,00 - 29 313,00 011 73MA0911 Anyagköltség Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forin Az eredménykimutatás a vállalkozó adózott eredményének a levezetését - az ellenőrzés egyéb bevételeknek, valamint az üzleti évben elszámolt anyagjellegű ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás és egyéb ráfordítások együtte A EREDMÉNYKIMUTATÁS - 2015 Sor-szám Tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 18 092 0 19 038 15 10. Bérköltség 0 0 0 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 352 0 122 21 - ebből: értékvesztés 0 0 0. Az eredménykimutatás összeállításának választott eljárása: összköltség eljárás Anyagjellegű ráfordítások összesen 712 729 -2% 1.2 Igénybe vett szolgáltatások Előző év Tárgyév Változás % - Jogi költségek 30 0% 540 605 -12% 540 635 -18%. Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Ertékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások sorból értékvesztés Üzemi (üzleti) tev. Eredm. (I+-II+III-IV-V-VI-VII) Pénzügyi műveletek bevételei Fedőlap Eredménykimutatás Mérleg.

EREDMÉNYKIMUTATÁS KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. 58. a) személyi jellegű ráfordítások 182 544 161 981 59. aa) bérköltség 120 532 109 673 60. ab) személyi jellegű egyéb kifizetések 22 660 17 311 61. Ebből. Eredménykimutatás Szentirmainé Holi Gabriella 31 32 Mérleg szerinti eredmény 2015 -ig Szokásos eredmény Rendkívüli eredmény 1. Tevékenység eredménye + Nettó eredményszemléletű bevételek +/- Aktivált saját teljesítmények értéke + Egyéb eredményszemléletű bevételek -Anyagjellegű ráfordítások 012 73OA111 Anyagjellegű ráfordítások 60 477 0 60 477 73 189 0 73 189 013 73OA1111 Anyagköltség 0 0 0 162 0 162 014 73OA1112 Igénybe vett szolgáltatások 52 740 0 52 740 60 172 0 60 172 015 73OA11121 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (száml 14. Anyagjellegű ráfordítások 15. Személyi jellegű ráfordítások 16. Értékcsökkenési leírás 21. 22. 17. Egyéb ráfordítások 18. Pénzügyi müveletek ráfordíásai 19. Rendkívüli ráfordítások 37. Bérjárulékok 20. Vállalkozói tevékenység bevétele Pénzügyi müveletek ráfordíásai Rendkívüli ráfordítások 30. 29

 • Opus topik.
 • Nemzeti kerékpáros mez.
 • Online torna.
 • Total Commander APK.
 • 79 szám jelentése.
 • Tarackbúza gyomírtó.
 • Kemoterápia ára.
 • Hyundai H1 vélemények.
 • Spanyol tengerpartok térkép.
 • Lorelli szűkítő betét.
 • Pamut csősál.
 • Vízvédelemért felelős miniszter.
 • True detective 3 évad 3 rész.
 • Hús házhozszállítás veresegyház.
 • Mángold tojással.
 • Habituális vetélők ambulanciája.
 • St pierre wiki.
 • Fejlesztési módszerek és ötletek óvodás és kisiskolás gyermekek számára.
 • Windows távsegítség parancs.
 • Xbox live gold ár media markt.
 • Hévizi tő.
 • Külső merevlemez macbookhoz.
 • Vasember jelmez gyereknek.
 • Fácán hang.
 • Ikarus 55.
 • Alkalmi frizura hosszú hajból otthon.
 • Playstation 2 csatlakozó.
 • Sonkás ebéd.
 • Meg lehet élni jógaoktatóként.
 • Pikkelysömör végleges gyógyítása.
 • Jumanji.
 • Condyloma fagyasztás.
 • Boston smith box kennel.
 • Passzoló színek.
 • Disney mesék letöltése.
 • Royal őszibarack.
 • Fül implantátum ára.
 • Sült vaddisznógerinc receptek.
 • Packers team.
 • Szén kalóriatáblázat.