Home

Pál levele filemonhoz

Pál levele Filemonhoz csecsy

 1. denek előtt annak személyes jellegére irányulhat figyelmünk. Mi indította Pált e levél.
 2. PÁL LEVELE FILEMONHOZ 1. 1. 1 Pál, a Krisztus Jézus foglya és Timóteus testvér írják e levelet a szeretett Filemonnak, munkatársunknak, 2 továbbá Appia nőtestvérnek, Arhipposznak a harcostársunknak és a házadnál lévő eklézsiának
 3. Pál levele Filemonhoz. 1. fejezet. 1 Pál, Krisztus Jézus foglya és Timóteus, a testvér, Filemonnak, a mi szeretett munkatársunknak. 2 és Appiának, nőtestvérünknek, Arkhipposznak, bajtársunknak és a te házadnál levő gyülekezetnek
 4. denkor az én Istenemnek.
 5. Pál levele Filemonhoz; KNB SZIT STL BD RUF KG. 1. fejezet Pál, Krisztus Jézus foglya és Timóteus, a testvér: Filemonnak, a mi szeretett testvérünknek és munkatársunknak, Appiának, a mi testvérünknek, Arkhipposznak, a mi bajtársunknak és a házadban levő gyülekezetnek. >>
 6. Pál apostol levele Filemonhoz 1. Fejezet. Pál első római fogsága idején egy Onezimusz nevű rabszolgát is megtérített (Filem. 1,9-10). Ez egy kolosszei kereszténytől, Filemontól szökött meg, s vetődött Rómába. Filemont valószínűleg szintén Pál vezette a hitre (Filem. 1,19), s nemes lelkű, jótékony ember hírében.
 7. Pál levele Filemonhoz; KNB SZIT STL BD RUF KG. 1. fejezet Pál, Krisztus Jézus foglya és Timóteus, a testvér Filemonnak, szeretett testvérünknek és munkatársunknak, Appiának, a mi testvérünknek, Arkhipposznak, a mi bajtársunknak és a házadban levő gyülekezetnek: >>

Pál levele Filemonhoz [7] A zsidókhoz írt levél [105] Jakab levele [68] Péter első levele [53] Péter második levele [21] János első levele [32] János második levele [1] János harmadik levele [1] Júdás levele [5] A jelenések könyve [137] Válassza ki a megfelelő prédikációt Pál Apostolnak Filemonhoz írt levele i Görögből fordította: dr Gyenis Jánosné. Filemonhoz1. fejezet: Címzés, és üdvözlés Filem. 1,1 Pál, Krisztus Jézusnak foglya, és Timóteus az atyafi, a testvér, írják e levelet Filemonnak, a mi Isten szerinti szeretettel, nagyon szeretett drága testvérünknek és munkatársunknak, Filem.

Pál levele a galatákhoz; Pál levele az efezusiakkoz; Pál levele a filippiekhez; Pál levele a kolosséiakhoz; Pál első levele a thesszalonikaiakhoz; Pál második levele a thesszalonikaiakhoz; Pál első levele Timóteushoz; Pál második levele Timóteushoz; Pál levele Tituszhoz; Pál levele Filemonhoz; A zsidókhoz írt levél; Jakab. Pál levele Titushoz; Pál levele Filemonhoz; A hagyomány Pál apostol leveleihez sorolta a zsidókhoz írt levelet is, de a mai kutatók zöme már nem Pált tartja szerzőnek, hanem egy ismeretlen, a páli teológia hatása alatt álló írót. Apokrifok. Péter és Pál apostol cselekedetei.

PÁL LEVELE FILEMONHOZ 1 CSIA Biblia YouVersio

PÁL LEVELE FILEMONHOZ. 1 Pál, a Krisztus Jézus foglya, és Timóteus testvér írják e levelet a szeretett Filemonnak, munkatársunknak,. 2 továbbá Appia nőtestvérnek, Arhipposznak a harcostársunknak, és a házadnál lévő eklézsiának.. 3 Kegyelem legyen részetek és békesség Atyánktól, az Istentől és az Úrtól, a Krisztus Jézustól Pál, Jézus Krisztus foglya és Timóteus testvér üdvözletünket küldjük Filemonnak, kedves munkatársunknak.Üdvözöljük Appi Pál római fogsága idején írt még néhány levelet. Filippiekhez írott levelében pl. megköszönte a pénzt, amit a gyülekezet küldött neki (Fil 4,10-18). Szüksége volt rá, hogy kifizesse a ház bérletét, élelmet, ruhát vegyen. Ezekben az években ismerkedett meg Pál Onézimusszal is, s írta meg levelét Filemonhoz Pál levele Filemonhoz 346 11 haszontalan hasznos Pál szójátéka Onézimosz nevével, amelynek jelentése: hasznos. 1Pál, Jézus Krisztus foglya és Timóteus testvér üdvözletét küldi Filemonnak, kedves barátunknak és munkatársunknak. 2Üdvözöljük Appiát, nővérünket, Arkhipposzt, a harcostársunkat, és az egész gyülekezetet*

Károli-Biblia - Pál levele Filemonhoz

Pál levele Filemonhoz Teljes szövegű keresés. Pál levele Filemonhoz . Filem. Pál levele Filemonhoz Ezt a levelet Pál apostol a kolossébeliekhez írott levéllel egyidıben írta Filemonnak, aki Kolosséban élt. Abban a levélben Pál megemlítette, hogy a levelet Tükhikosszal küldi el, és azt is megírta, hogy Onézimosz is vele együtt fog menni hozzájuk Filemonhoz írt levél 1. rész. 1. mint Pál, a megvénhedett, most pedig foglya is a Jézus Krisztusnak; 10. Kérlek téged az én fiamért, a kit fogságomban szűltem, Onésimusért, 11. A ki egykor tenéked haszontalan volt, most pedig mind néked, mind nékem nagyon hasznos

Magyar Evangélikus Digitális Tár (MEDiT) - Konyv Site

Elmondja: Tóth Géza Zene: Holló Miklós Istenben való épülésre, és Holló Miklós (1970 - 2001) emlékére Pál levelei az ÚSZ. legérdekesebb dokumentumaihoz tartoznak. Az irodalmi alkotások legszemélyesebb formája. A levelekben az író saját lelkét is kijelenti. Ugyan más irodalmi alkotásokból is meg lehet ismerni az író karakterét, de sehol sem annyira, mint a levélírásnál. Mivel olyan sok páli levelet ismerünk, az lehet az érzésünk, hogy az apostol jó ismerősünk Bibliai szabadegyetem 2013 ősz 2013. december 7. Pál levele Titushoz, Pál levele Filemonhoz Fenyvesi Péter Pál VÁZLAT: http://www.adventista.hu/gyul

pÁl levele filemonhoz Filem 1 Címzés, üdvözlés Pál, Krisztus Jézus foglya és Timóteus, a testvér: Filemonnak, a mi szeretett testvérünknek és munkatársunknak Pál levele a galatákhoz 1. fejezet 1 Pál apostol, nem emberektől, nem is ember által, hanem Jézus Krisztus és az Atya Isten által, aki feltámasztotta őt a halálból

Pál levele Filemonhoz • A Biblia tanulmányozás

Válasszon előre definiált időszakot vagy állítsa be a kezdő és záró dátumot! Idősza Pál levele Tituszhoz. 1. 1 Pál, Isten szolgája, Jézus Krisztusnak pedig apostola az Isten választottaiért, hogy higgyenek, és megismerjék az igazságot az igazi kegyesség szerint, 2 az örök élet reménységére, amelyet az Isten, aki nem hazudik, örök idők előtt megígért, 3 igéjét pedig kijelentette a maga idejében az evangélium hirdetésével: erre kaptam megbízást a. Pál levele a kolossébeliekhez és Filemonhoz Pál levelét elemezve a szerző rámutat a Kolosséban terjedő idegen tanítások jellegzetességére és a lehetséges modern párhuzamokra. A mai embert ugyanúgy csábítja mindaz, amit az új tanítók kínáltak: a gyors és könnyű megoldások erőfeszítések, könnyek és. PÁL LEVELE FILEMONHOZ Címzés, üdvözlés 1Pál, Krisztus Jézus foglya és Timóteus, a testvér: Filemonnak, a mi szeretett testvérünknek és munkatársunknak, 2Appiának, a mi testvérünknek, Arkhipposznak, a mi bajtársunknak és a házadban lev ő gyülekezetnek

Pál levele Filemonhoz Magyar Bibliatársulat újfordítású

Pál apostol levele Tituszhoz 1. Fejezet 2. Fejezet 3. Fejezet. Titusz pogány szülők gyermeke volt. Valószínűleg az apostol vezette a keresztény hitre. Amikor 49-ben az antióchiai egyház Pált és Barnabást Jeruzsálembe küldte az apostoli zsinatra (ApCsel. 15,2), magukkal vitték Tituszt is (Gal. 2,1-5). Szándékuk bizonyára az. Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar Bibliatársulat 2006- ban kezdett hozzá a revízió előkészítéséhez, az észrevételek gyűjtéséhez. Munkánk most jutott el arra a pontra, hogy az egyházi bibliaolvasó közvélemény elé tárhatjuk a.

Pál levele Filemonhoz 1. fejezet 1 1 Pál, Krisztus Jézus foglya és Timóteus, a testvér: Filemonnak, a mi szeretett testvérünknek és munkatársunknak, 2 Appiának, a mi testvérünknek, Arkhipposznak, a mi bajtársunknak és a házadban levő gyülekezetnek Pál levele Filemonhoz. Posted on 2019-09-05 by Segedlelkesz. A könyv egy szökött rabszolga ügyében keletkezett magánlevél. Különleges élethelyzetre kellett megoldást találni, ebben vállalt Pál közvetítő szerepet. Filemon az apostol igehirdetésének hatására lett keresztyénné, jómódú férfi lehetett, rabszolgákat is.

PÁL LEVELE FILEMONHOZ 1. fejezet Címzés, üdvözlés Hálaadás Filemon hitéért és szeretetéért A megtért rabszolga visszaküldése Üzenetek, üdvözletek, áldás A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL... Pál levele Filemonhoz 1. fejezet 1 Pál, Krisztus Jézus foglya és Timóteus, a testvér, Filemonnak, a mi szeretett munkatársunknak. R. C. Lucas: Pál levele a kolossébeliekhez és Filemonhoz - A Biblia ma Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a webáruház használatát, oldalunk cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk Pál levele a kolossébeliekhez és Filemonhoz. Kattintson rá a felnagyításhoz! Pál levele a kolossébeliekhez és Filemonhoz. Ár: Pál levelét elemezve a szerző rámutat a Kolosséban terjedő idegen tanítások jellegzetességére és a lehetséges modern párhuzamokra. A mai embert ugyanúgy csábítja mindaz, amit az új. Pál levele a filippibeliekhez és kolossébeliekhez : bibliai tanulmány : [szövegmagyarázattal és segédlettel] / Megjelent: (1998) Gondolatok a Filemonhoz írott levél olvasása közben / Szerző: Ordass Lajos (1901-1978) Megjelent: (1997 PÁL APOSTOLNAK FILEMONHOZ ÍRT LEVELE Vissz

Video: Pál apostol levele Filemonhoz

Pál levele Filemonhoz

Bibliai Szabadegyetem harmadik félév Dr. Tokics Imre előadása Vissza a listára Pál levele Titushoz, Pál levele Filemonhoz. Bevezetés az Újszövetségbe; Máté evangélium AA Filemonhoz írt levélAz Újszövetség és a Biblia legrövidebb írása ez.De ha elolvassuk, és átelmélkedjük a hátterét, akkor mélységes a mondanivalója - és érthető, hogy a Szentírás könyve lett. Olvassuk úgy a levelet, hogy gondoljuk át: Szent Pál ezt is római börtönéből írta

Pál levele a kolossébeliekhez és Filemonhoz Szabadság és teljesség Lucas, R.C. (Író) 0.00. Értékelje ezt a terméket! (Az értékeléshez be kell lépni fiókjába.). PÁL APOSTOLNAK FILEMONHOZ ÍRT LEVELE Fejezetek: 1. Pál, Krisztus Jézusnak foglya, és Timótheus, az atyafi, Filemonnak, a mi szeretett munkatársunknak, Én Pál írtam az én kezemmel, én megfizetem: hogy azt ne mondjam néked, hogy te magaddal is adós vagy ezen felül nékem

Pál levele a kolossébeliekhez és Filemonhoz. Megvan nekem. Olvastam. Pál levelét elemezve a szerző rámutat a Kolosséban terjedő idegen tanítások jellegzetességére és a lehetséges modern párhuzamokra. A mai embert ugyanúgy csábítja mindaz, amit az új tanítók kínáltak: a gyors és könnyű megoldások. A Pontáruházban korábbi vásárlásai után kapott pontjaiért vásárolhat könyveket. Belép a Pontáruházba Ezért vagyok én, Pál, a Krisztusnak foglya ti érettetek, a pogányokért; 2. Ha ugyan hallottátok Isten kegyelmének rendelkezését, melyet nékem adott a ti érdeketekben; 3. Hogy tudniillik kijelentés útján ismertette meg velem a titkot, a szerint, a mint az elébb megírám röviden, 4

Biblia újszövetség-apostoli levelek-pál apostol filemonhoz

Új fordítású revideált Biblia - onionlea

Pál apostol - Wikipédi

Libri Antikvár Könyv - Könyv ára: 2190 Ft, Pál levele a kolossébeliekhez és Filemonhoz - R.C. Lucas pÁl apostolnak filemonhoz Írt levele [Filem.] 1,1 Pál, Krisztus Jézusnak foglya, és Timótheus, az atyafi, Filemonnak, a mi szeretett munkatársunknak, [ vers 5-7

PÁL LEVELE A GALATÁKHOZ. Gal 1. 1,1 Címzés, üdvözlés Pál apostol, aki nem emberektől, nem is emberek által kapta elhívását, hanem Jézus Krisztus által, és az Atya Isten által, PÁL LEVELE FILEMONHOZ. A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL. JAKAB LEVELE. PÉTER ELSŐ LEVELE. PÉTER MÁSODIK LEVELE Gyere és olvasd el velem Pál Apostol Filemonhoz írt levelét! PÁL APOSTOL RÓMAIAKHOZ ÍRT LEVELE. Pátkai Mihály. 4.2K views · May 6. 3:10. ÉZSAIÁS PRÓFÉTA 53. FEJEZET. Pátkai Mihály. 4.6K views · May 5. Related Pages See All. Hit Gyülekezete. 32,322 Followers · Religious Center R.C. Lucas - Pál levele a kolossébeliekhez és Filemonhoz / A Biblia ma sorozat a - Bibliamagyarázat - Újszövetség kategóriában - most 1.080 Ft-os áron elérhető Melyek a Filemonhoz írt levél jellegzetességei? PÁL APOSTOLNAK ez a rendkívül tapintatos és szeretetből fakadó levele nagy érdeklődésre tarthat számot a mai keresztények között. Ez nemcsak hogy a nemzetek apostolá-tól származó legrövidebb levél, hanem az egész Bibliában is csupán a János második és harmadik.

Cog - Pál Levele Filemonhoz

A Filemonhoz írt levél Pál apostol legrövidebb levele. Három szereplője van, ismerjük meg őket közelebbről! Filemon kolosséi keresztény volt, valószínűleg az ő házánál jöttek össze a hívők. Onézimosz az ő rabszolgája volt, aki meglopta és megszökött Pál levele az efezusiakhoz: Fil: Pál levele a filippiekhez: Kol: Pál levele a kolosséiakhoz: 1Thessz: Pál első levele a thesszalonikaiakhoz: 2Thessz: Pál második levele a thesszalonikaiakhoz: 1Tim: Pál első levele Timóteushoz: 2Tim: Pál második levele Timóteushoz : Tit: Pál levele Tituszhoz: Filem: Pál levele Filemonhoz: Zsid: A. Pál apostol levele Filemonhoz, 1. fejezet Címzés és apostoli üdvözlet. 1 Pál, Krisztus Jézus foglya, és Timóteus testvér, Filemonnak, szeretett munkatársunknak Pál levele a kolossébeliekhez és Filemonhoz - Lucas, R. C. Pál levelét elemezve a szerző rámutat a Kolosséban terjedő idegen tanítások jellegzetességére és a lehetséges modern párhuzamokra Pál Onészimosz érdekében emelt szót, Read more about Pál levele Filemonhoz [] Posted in Röviden a Biblia könyveiről. Pál levele Tituszhoz. Posted on 2019-08-28 by Segedlelkesz. Titusz Pál apostol hűséges, néhány esetben nélkülözhetetlen munkatársa volt. Amikor Pál összetűzésbe került a Korinthusi gyülekezet néhány.

Pál levele Filemonhoz 1 EFO Biblia YouVersio

Pál levele a kolossébeliekhez és Filemonhoz - A BIBLIA MA [R. C. LUCAS] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. Pál levele a kolossébeliekhez és Filemonhoz - A BIBLIA M Könyv: Pál apostolnak a thessalonikaiakhoz írt I-II., Timótheushoz írt I-II., Titushoz és Filemonhoz írt levele - Pál Apostol, Károli Gáspár | Részlet: Pál.. PÁL APOSTOL LEVELEI 1/ Fő hangsúly: Filemonhoz írt levél közös munka: az említett bibliai Péter 2 levele Júdás levele János 3 levele Zsidókhoz írott levél 1-2 perc Házi feladat TK 102. oldal/1. feladat 2/ Óravázlat leírás

352-353. Pál Rómában; a Filemonhoz írt levél - Katetek

PÁL APOSTOL LEVELE FILEMONHOZ. Pátkai Mihály. 4.1K views · April 21. 22:50. ZSOLTÁROK 119. Pátkai Mihály. 12K views · April 20. 13:21. Olvasd el velem Péter apostol második levelét! . A Biblia az európai kultúrában! A Bibliai Szabadegyetem végig tanítja a Biblia történelmi, kulturális és vallási jelentőségét olyan emberek számára, akik egyrészt általános műveltségüket szeretnék bővíteni a Biblia megismerésével, másrészt pedig segítséget szeretnének kapni a Biblia hitbeli értelmezésének tisztaságához Szász Attila Pál apostolnak a Filippiekhez írott leveléhez írt lectio continua sorozatot. 120 prédikáció jelent meg az egyetemes imahétre, melynek szervezője kezdettől fogva, 1994-től Jenei Tamás volt

Pál Apostolnak Filemonhoz írott levele. Görögből fordította: Dr Gyenis Jánosné. Filemonhoz 1. fejezet: Címzés, és üdvözlés. Filem. 1,1 Pál, Krisztus. Pál levele a filippiekhez 1. fejezet 1 Pál és Timóteus, Krisztus Jézus szolgái, mindazoknak a szenteknek a Krisztus Jézusban, akik Filippiben vannak a püspökökkel és diakónusokkal együtt Pál levele a galatákhoz. Pál levele az efezusiakhoz. Pál levele a filippiekhez. Pál levele a kolosséiakhoz. Pál első levele a thesszalonikaiakhoz. Pál második levele a thesszalonikaiakhoz. Pál első levele Timóteushoz. Pál második levele Timóteushoz. Pál levele Tituszhoz. Pál levele Filemonhoz. A zsidókhoz írt levél. Jakab. Pál levele Filemonhoz - Személyes levél Filemonhoz, amelyben Pál apostol kérleli, hogy elszökött rabszolgáját, Onézimoszt fogadja vissza és bocsásson meg neki. Általános levelek (8 levél) A zsidókhoz írt levél - Ismeretlen szerzőjű levél. Fő témájában Krisztus mindenek felett való dicsőségét és a Benne nyert. Az apostolnak Filemonhoz intézett levele rávilágít az evangélium befolyására a gazdák és szolgáik közötti viszonyban. A rabszolgatartás elismert intézmény volt az egész római birodalomban; a legtöbb gyülekezetben voltak urak és rabszolgák, akikért Pál munkálkodott

Pál levele Filemonhoz Református Biblia (Kálvin János

Filemonhoz írt levél 1

Biblia Blog: 2012

Pál második levele Timóteushoz. A haldokló apostol leírja végakaratát: Szeretett fiamra, Timóteusra hagyom mindenemet: az evangéliumot és a láncaimat. Pál levele Tituszhoz . Nem az életünk tükrében kell az evangéliumot szemlélnünk. Inkább az evangélium tükrében kell az életünknek megváltoznia. Pál levele Filemonhoz Article Information Írta Gyimóthy Zsolt Készült 2018. augusztus 12. Alapige: Gal 6:14. Letöltés, meghallgatás!. Ahogy a Galatákhoz írt levél utolsó szakaszának tanulmányozásába kezdtem, egy igénél különösen megálltam és megragadott a mélységének a szépsége és szépségének a mélysége

Károli Gáspár: Szent Biblia (Magyarországi Református» Imahét Hegyközszentmiklóson az ökumené jegyébenKároli Gáspár: Szent Biblia (rossz állapotú) (Brit ésKároli Gáspár: Új Testamentom/A zsoltárok könyve (Brit és

Cserháti Sándor: Pál apostolnak a filippibeliekhez írt levele. Budapest 1976. Cserháti Sándor: Pál apostolnak a galáciabeliekhez írt levele. Budapest 1982. Cserháti Sándor: Pál apostolnak a kolossébeliekhez írt levele és Filemonhoz írt levele. Budapest 1978. Cserháti Sándor: Pál apostolnak a korinthusiakhoz írt első levele g./ Általános jellemzés Pál leveiről. Pál 13 levele található meg az Újszövetségben. Ezeket részben gyülekezetekhez, részben magánszemélyekhez intézett. A leveleknek rendkívül jelentősek az őskeresztyénség megismerése szempontjából. Segítségükkel bepillanthatunk az őskeresztyén egyház belső életébe, küzdelmeibe Pál második levele Timóteushoz 1,9-11 - Csontváry Kosztka Tivadar: Fohászkodó üdvözítő, 1903 Pál levele Tituszhoz 2,11-14 - Ismeretlen festő: Krisztus temetése, 1621 Pál levele Filemonhoz 4-6 - Brocky Károly: Jézus egy ifjúval, 1850 körü Pál apostol levele Filemonhoz; Pál apostol leleve a zsidókhoz; Jakab apostol levele; Péter apostol első levele; Péter apostol második levele; János apostol első levele; János apostol második levele; János apostol harmadik levele; Júdás apostol levele; János apostol Jelenéseinek Könyve; Jogi Nyilatkozat Pál levele Filemonhoz a helyreállt kapcsolatok milyen fontos elveit vázolja fel? Ne felejtsük el, hogy a kulcsszó az elv! Első pillantásra kissé meglepő, hogy Pál nem lépett fel keményebben a rabszolgaság ellen, ám a stratégiája így sokkal hatásosabb volt. Ideális esetben az evangélium felülemel az osztálykülönbségeken.

 • Playstation 4 nem kapcsol be.
 • Mc hawer és tekknő szeretlek szeretlek.
 • Fisher price kutyusos kisvonat.
 • Samsung porszívó javítás.
 • Szén dioxid vásárlás.
 • Clims bhd.
 • Send me an angel.
 • A karib tenger kalózai ismeretlen vizeken teljes film magyarul videa.
 • Columbia baseball sapka.
 • Word táblázat egyesítése.
 • Ms mester mária és erzsébet találkozása.
 • First nations definition geography.
 • Pcsx4 android.
 • Nfc xiaomi.
 • Audi a4 crtdi.
 • Nyitott polcok a konyhában.
 • Magán nőgyógyász csepel.
 • Amerikai krémes andi konyhája.
 • Goran Dragic.
 • Talking Tom játékok 500.
 • Vincetoxicum officinale.
 • Neurológiai magánrendelés pécs.
 • Mikor kell bemenni a kórházba szülni.
 • Baba fotózás debrecen klinika.
 • Fehérvári börtön.
 • Horgolt gömb keményítése.
 • Zöldbab hatása a szervezetre.
 • Praktiker virágtartó.
 • Használt koloniál bútor felvásárlás.
 • Favágós játékok 500.
 • Toló bukó erkélyajtó vasalat.
 • Magas vércukorszint tünetei fejfájás.
 • Carte d'or rákóczi túrós.
 • Ballagás osztálydíszítés.
 • Alföld kincse menü.
 • Hány éves korig kell autósülés.
 • Nato futás eredmények 2020.
 • Miért szaporodik gyorsan a magas aranyvessző.
 • Cserép öntözőrendszer.
 • Endor bolygó lakói.
 • Mary Poppins returns online.